joko-bodo

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016

Sabtu, Juni 4th 2016. | Benda Pusaka

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-legenda-siti-jenarBuku Syekh Siti Jenar

BUKU LEGENDA SITI JENAR

Kata Pengantar.
Dimata para wali (wali sanga),sesungguhnya Siti Jenar adalah seorang wali ‘murtad’.Ajaran yang dikembangkan dinilai menyimpang dan merusak tatanan.Setidaknya itulah cerita yang kita dengar dari mulut ke mulut.Ada yang berpendapat bahwa Siti Jenar merupakan tokoh sejarah Islam Indonesia.Tentu saja tokoh yang dianggap menyimpang.Namun ada pula yang meyakini bahwa Siti Jenar hanyalah tokoh fiktif.Lepas dari fiktif atau non fiktif (nyata),kisah Siti Jenar begitu menarik untuk diikuti. Dalam buku Siti Jenar ini ditulis kisah Siti Jenar dalam sudut pandang legenda.Tentu saja untuk mengikat para pembaca sampai tuntas mengikuti jalan cerita,maka banyak dijumpai banyak dialog-dialog.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-sihir-klenik-perdukunanBUKU SIHIR & KLENIK PERDUKUNAN

DAFTAR ISI SIHIR & KLENIK PERDUKUNAN
SIHIR DARI MASA KE MASA
Sejarah kemunculan Praktek Sihir
Sihir dikalangan bangsa Arab pra dan pasca islam
Praktek sihir di zaman modern

HAKEKAT ILMU SIHIR
Sihir antara mitos dan hakekat
Pengertian sihir
Definisi etimologi
Definisi terminologi

MACAM-MACAM SIHIR
Sihir mantra
Sihir hipnotis
Sihir ilusi
Sihir ketangkasan
Cara penyihir bersekutu dengan setan
Kemampuan-kemampuan yang dapat dicapai oleh sihir

SIHIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Hukum mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir
Hukum mendatangi dukun,mempercayai sesuatu pembawa kesialan atau keberuntungan dan ruqyah
Hukum mendatangi dukun
Hukum mempercayai sesuatu pembawa kesialan atau keberuntungan
Hukum melakukan ruqyah
Antara sihir,mu’jizat dan karomah
Penangkal pengaruh sihir
Langkah preventif
Langkah kuratif
Menelusuri dunia jin dan setan
Alam kehidupan jin dan setan
Setan yang selalu menghantui manusia
Makan jin dan setan
Jin dan setan menyusup dalam diri manusia
Waktu dan tempat yang disukai jin dan setan
Rumah-rumah yang biasa dihuni oleh manusia
Berada dipatung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa
Bertempat ditempat-tempat kosong
Bertempat dijalan-jalan
Bertempat ditempat-tempat yang kotor
Singgasana iblis
Ayat-ayat pengusir jin dan setan

Para sejarawan sihir menyatakan bahwa sihir sudah ada sejak awal-awal sejarah kebudayaan manusia. Hal ini ditandaskan pada adanya peninggalan sejarah berupa relief gambar-gambar yang tidak hanya mengisahkan tentang peradaban dunia pada saat itu, tetapi juga diyakini sebagai simbol-simbol yang sarat dengan muatan magis-magis. Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam hal ini. Satu sisi mereka menandaskan bahwa sihir hanyalah ilusi dan pengkelabuan mata yang sama sekali tidak punya hakikat. Tetapi disisi lain ada yang menyatakan bahwa sihir itu benar-benar ada dan punya hakikat. Menariknya lagi, ternyata islam dalam salah satu syariatnya mengajarkan bagaimana cara untuk menangkal sihir tersebut. Bagaimanakah hakikat sihir sebenarnya? Dan bagaimana islam memberikan solusi untuk menangkalnya? Kajian buku ini setidak-tidaknya akan memberikan kontribusi bagi para pembaca untuk mengetahui lebih jauh tentang hakikat sihir, tenung, santet, pelet dan sejenisnya, sekaligus mengetahui bagaimana cara ‘menjinakkan’ sihir tersebut.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-kesaktian-mujarrobat-besarBUKU KESAKTIAN MUJARROBAT BESAR
DAFTAR ISI MUJARROBAT BESAR
Hukum-hukum islam
Rukun islam
Rukun iman
Lafad niat wudlu
Fardhu wudlu
Syarat-syarat berwudlu
Sunat-sunat wudlu
Doa sesudah wudlu
Yang merusak wudlu
Tayammum
Bab Sholat
Arkanul sholat
Bab sholat sunat
Sholat istikharoh
Kalimat niat sholat Idul Fitri
Kalimat niat sholat Idul Adha
Kalimat niat mandi hari raya idul fitri
Kalimat niat mandi untuk hari raya korban
Bab haji
Ini kalimat niat haji
Doa ketika keluar rumah hendak berangkat haji
Ini doa di baca ketika hendak naik kendaraan
Ini doa di baca ketika hendak masuk negara Meka atau negara lainnya
Ini doa masuk tanah Haram
Ini doa ketika melihat ka’bah
Doa yang dibaca di sektor Baitulah
Doa minum air zam-zam
Doa akan memulai Sa’i
Doa haji
Faidah shalawat munjiat
Shalawat tafrijiyah
Sholawat badawi
Kalimat niat memandikan mayyit/jenazah
Kalimat niat mewudlukan mayyit
Sholat atas mayyit
Tahlil dan doa arwah
Doa arwah
Talqin mayyit
Alamat/Ta’bir mimpi
Alamat /Arti mimpi
Alamat berkedut
Alamat gempa bumi
Alamat gerhana matahari dan bulan
Bintang berekor/kemukus
Memuji hari
Permulaan hari
Riwayat hari tuju dan nabi-nabinya
Jalannya naga bari
Hitungan jalannya hari tujuh
Jalannya pasaran
Nahas hari
Jadwal naptu Huruf Hijaiyyah
Alamat hitungan hari
Jalan dan watak tahun
Mas’alah anak lahir
Watak anak lahir,manuk’an,Tamba/obat dan selamatannya
Cara melangsungkan perkawinan agar selamat pengantin putra dan pengantin putri
Yang dilakukan suami saat isteri hamil dan bersalin
Cara selamatan untuk bayi yang baru lahir
Cara menanam tembuni anak/bayi
Cara mendrikan rumah,agar mengetahui yang bagus dan yang jelek
Cara memulai sawah atau menanam palawija
Cara menyebar,memberi sawanan dan memotong padi
Hitungan orang yang akan berdagang
Mencari rizki atau perkerjaan
Waktu mencari rejeki
Jadwal untuk mengetahui sakit yang menggoda dan namanya
Hitungan memberi selamatan pada oranga sakit
Doa orang sakit
Obat sakit perut
Aalamt orang meminta tamba/obat
Obat dan sebab sakit dilihat dari waktu mencarinya
Faedah
Pemuja orang hamil
Hukum jima’/bersetubuh
Makruh bersetubuh
Persetubuhan yang makruh haram dan yang tidak baik
Tempat keluar mani wanita
Obat lemah syahwat
Zimat impoten
Zimat kenikmatan setubuh
Zimat penahan sperma
Zimat merukunkan suami isteri
Zimat perukunan isteri
Zimat pengunci isteri
Zimat perempuan yang menginginkan anak
Zimat menghendaki anak
Zimat menghendaki jodoh
Zimat penerang hati
Zimat penolak gunjingan
Zimat mahabbah
Zimat penolak kebencian
Zimat anak kecil
Zimat anak rewel
Zimat kemenagan
Zimat menjaga kematian
Zimat yusuf
Zimat kuat jaga
Zimat penolak fakir
Zimat pelaris
Zimat pemberi berkah
Zimat binatang ternak
Zimat mematuhkan orang/binatang
Zimat sakit perut,batuk,panas dingin dan lain-lain
Zimat sakit perut
Zimat sakit batuk
Zimat sakit hati
Zimat sakit kepala
Zimat penolak semua penyakit
Zimat orang sakit
Zimat sakit kencing
Zimat penambat pencuri
Zimat penolak besi
Zimat penolak api
Zimat penolak celeng
Zimat penolak syetan/jin
Doa pelebur /penghapus dosa
Doa keselamatan
Penolak bola
Faidah untuk penolak bola
Doa penolak bahaya
Faidah/doa gangguan syetan
Faidah penolak bala’
Penolak pasangan
Pembungkam ular/buaya
Doa tahan lapar,dahaga dan jaga
Soa menjalani mutih
Doa akan tidur
Doa bangun tidur
Doa pembuka rezeki
Pembuka rezeki
Babur rezeki/pintu rezeki
Faidah
Syarah /penjelasan doa Rasul
Syarah/penjelasan surat Fatihah
Syarah/penjelasan ayat lima belas
Syarah/keterangan hati surah Al-An’am
Syarah/penjelasan Doa Nur Nubuwwah
Syarah/penjelasan doa mubarrak

Syarah/penjelasan doa akasah
Doa sayyidina akasah
Fadlilah ayat lima
Ayat li8ma yang dibaca
Faidah doa kanzul arsy
Doa dzul faqar
Pal Nabi
Doa Nabi Ibrahim
Doa syekh Abdul Qadir Al-Jaelani
Berkah dari Kiyahi arsiqum Suburjati yang bergelar Kiyahi sukma diningrat (Derinayu)
Doa qulhu geni
Qulhu derqa Agung
Doa nisfu sya’ban
Doa akhir tahun
Khasiat surat al-Fatihah

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-terawangan-watak-asmaraBUKU TERAWANGAN WATAK & ASMARA.
BUKU PRIMBON WATAK & ASMARA.
Dengan berpedoman bahwa apa yang tercermin pada wajah tiap-tiap orang adalah pantulan dari batin dan watak manusia itu sendiri, maka penulis mempersembahkan sebuah buku yang menguraikan masalah watak dan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam buku ini selain dijabarkan beberapa uraian yang menyangkut perihal watak baik ditinjau dari segi ilmu jiwa, psychologi, maupun dari pandangan segi horoskop alias astrologi baik astrologi yang berasal dari barat dan astrologi timur, meski demikian beberapa masukan dari berbagai disiplin ilmu tetap mendapat perhatian sepanjang masih berkaitan dengan hal-hal yang sedang dibicarakan. Selain menyingkap masalah karakter, watak seseorang yang ditinjau dari beberapa segi, dalam buku ini juga terdapat panduan yang menyibak masalah asmara. Terutama untuk menanggulangi problema asmara yang sepertinya dihadapi hampir oleh setiap pasangan kekasih atau suami-isteri. Berbagai keluhan muncul dalam berbagai versi. Timbulnya keluhan melambangkan adanya rasa tidak puas. Rasa tidak puas itu sendiri akibat adanya ketidak selarasan dan sebab-sebab lain yang menimbulkan berbagai gejolak kejiwaan.Buntunya mempengaruhi perilaku seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Semoga buku yang menguraikan tentang watak, karakter dan perilaku seseorang ini yang didalamnya lengkap dengan masukan yang berkaitan dengan masalah asmara ini berguna bagi anda. Terimakasih
Daftar isi Buku Watak & Asmara :
Kata pengantar
Daftar isi
Mengenal watak
Pembagian watak menurut Hipocrates
Orang Sanguin
Orang melankolik
Orang kolerik
Orang flegmatik
Rincian temperamen
Sanguin
Kolerik
Melankolik
Flegmatik
Perlakuan orang tua pada anak dan akibatnya
Karakter dibalik warna
Tahi lalat dan pengaruhnya terhadap nasib dan watak
Watak manusia menurut tanda flek hitam pada kulit
Anggota tubuh dan pengaruhnya pada watak seseorang
Astronomi
Tata surya
Mercurius
Venus
Bumi
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Bulan
Matahari
Satelit
Gravitasi
Astrologi
Planet dan manusia
Horoscope Barat
Aquarius
Pisces
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Capricornus
Apakah horoscop itu?
Sejarah astrologi
Bintang dan batu permata
Horoscope timur
Shio tikus
Shio kerbau
Shio macan
Shio kelinci
Shio naga
Shio ular
Shio kuda
Shio kambing
Shio monyet
Shio ayam jago
Shio anjing
Shio babi
Beberapa penyebab ketidak selarasan rumah tangga
Ungkapkan cinta dengan kreatif
Partisipasi ke dalam kegemarannya
Jadikan suasana gembira
Katakan cinta dengan makanan
Perayaan kejutan
Katakan terus terang
Kiat memikat pasangan hidup anda
Berikan sambutan hangat
Katakan dengan mesra
Sedikit kemanjaan
Ciptakan suasana romantis
Curahkan perhatian
Siapkan segudang kata maaf
Rahasia suami-istri
Ekspresi kasih sayang
Waktu yang tepat untuk menyatakan cinta
Meningkatkan daya tarik
Belaian yang melambungkan
Pelukan yang menentramkan
Berikan ciuman dengan sentuhan seni
Cumbuan
Membentuk keluarga bahagia

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Kuwasane-Puji-1Mustika Kuwasane Puji adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Kuwasane Puji Insya Allah untuk ketentraman rumah tangga, karier, kerejekian, memudahkan datangnya rezeki, kesuksesan karir, usaha, dagang, bisnis, penolak bencana, pagar diri dan tempat usaha dari serangan santet, guna-guna dan ilmu sihir.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Salju Dan Awan.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 30x22x5 milimeter.
Stok Produk Mustika Kuwasane Puji 1 buah.
Asal Usul Mustika Kuwasane Puji dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Kuwasane Puji : Mustika ini memiliki pamor yang sangat indah dan jarang sekali ada. mustika ini termasuk mustika yang unik dan langka.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Dua-Alam-AmpuhMustika Dua Alam Ampuh adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Dua Alam Ampuh Insya Allah untuk menyatukan hati, mengembalikan pasangan, keharmonisan rumah tangga, keharmonisan hubungan, mengembalikan usaha yang gagal, terhindarkan gagal urusan cinta dan usaha, mengunci pasangan agar setia, mengunci pelanggan agar tidak lari, memikat dan menundukan relasi bisnis agar penurut.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Lapis Warna Unik.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 15x12x5 milimeter.
Stok Produk Mustika Dua Alam Ampuh 1 buah.
Asal Usul Mustika Dua Alam Ampuh dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Dua Alam Ampuh : Mustika ini asli mempunyai beberapa Warna yang menyatu, dan warna pada mustika ini asli sejak penarikan alam semenjak mustika ini didapatkan.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Mustika-Suket-Kalanjana-UnikMustika Suket Kalanjana Unik adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Suket Kalanjana Unik Insya Allah untuk membangkitkan kekuatan batin secara laduni sehingga pemilik mudah dalam menerawang sesuatu, memudahkan mendapat firasat sebelum terjadi kejadian buruk, membangkitkan mata indera keenam, dan membantu kepekaan indra penghlihatan terhadap hal ghaib.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Suket Kalanjana.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 22x17x8 milimeter.
Stok Produk Mustika Suket Kalanjana Unik 1 buah.
Asal Usul Mustika Suket Kalanjana Unik dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Suket Kalanjana Unik : Perhatikanlah dengan seksama dan jelas mustika ini, didalam mustika ini terdapat pamor Suket kalanjana yang sangat jelas.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Mustika-Khodam-Incubus-HitamMustika Khodam Incubus Hitam adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Khodam Incubus Hitam Insya Allah untuk pemilik akan mempunyai kekuatan pengasihan dan mudah memikat siapapun, membangkitkan rasa rindu dan membuat orang terbayang serta tergila-gila melebihi ajian pengeretan, sehingga pemilik menjadi raja/ratu pengasihan dan raja/ratu pelet alami penuh wibawa memikat siapa saja.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Incubus.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 22x12x7 milimeter.
Stok Produk Mustika Khodam Incubus Hitam 1 buah.
Asal Usul Mustika Khodam Incubus Hitam dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Khodam Incubus Hitam : Masyarakat Percaya bahwa Succubus adalah Makhluk Halus / Khodam / Jin wanita berparas sangat cantik yang bisa menggoda para pria untuk berhubungan seks begitu juga jika diterapkan pada pria akan sebaliknya. Incubus adalah versi pria dari Succubus. Incubus akan menguras tenaga dan menyerap energi para korbannya. Berbeda dengan Succubus, Incubus menghamili korbannya dengan benih Incubus. Dan kelak begitu bayinya lahir, bayi tersebut tidak memiliki denyut dan tidak bernafas. Barulah setelah berusia 7 tahun, bayinya menjadi normal dan menarik serta memiliki kecerdasan tinggi. Menurut legenda, penyihir Merlin diyakini adalah hasil dari hubungan antara Incubus dan manusia..

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Sarining-SukmoMustika Sarining Sukmo adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Sarining Sukmo Insya Allah untuk Menghilangkan segala macam rasa gundah gelisah dalam hati, membawa ketenangan dalam berfikir untuk mencari jalan keluar sebuah masalah, membawa kedamaian dalam rumah tangga, diberikan kelancaran dalam mencari rejeki, terhindar dari kesialan dan mendatangkan keberuntungan.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Tepen Unik
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 30x22x6 milimeter.
Stok Produk Mustika Sarining Sukmo 1 buah.
Asal Usul Mustika Sarining Sukmo dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Sarining Sukmo : Mustika ini memiliki pamor tepen pada tengah batu mustika tersebut, pamor tepen terlihat jelas dan sudah ada sejak mustika ini didapatkan.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Sembur-SuwukMustika Sembur Suwuk adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Sembur Suwuk Insya Allah untuk menangkal bencana, musibah dan kesialan, tolak balak, meraih kesuksesan bisnis, kawibawaan, jabatan, pengayom, menjadi panutan, tauladan, disegani banyak kalangan, kepemimpinan, mudah dalam mengatur, mudah meraih tahta dan kekayaan, rejeki banyak mengalir masuk, pengasihan pemikat, menaklukan banyak orang.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Semburan Api.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 27x21x6 milimeter.
Stok Produk Mustika Sembur Suwuk 1 buah.
Asal Usul Mustika Sembur Suwuk dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Sembur Suwuk : Mustika ini memiliki pamor yang sangat unik bagaikan semburan api yang sangat jelas terlihat pada batu mustika ini.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Jaya-PurusaMustika Jaya Purusa adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Jaya Purusa Insya Allah untuk kemakmuran dan kejayaan, melimpah dalam rejeki, kesuksesan berbagai bidang, dipermudah urusan keuangan, lancar dalam meraih rejeki dan diberi kemudahan dalam merintis usaha kecil hingga perusahaan besar.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Jaya Purusa.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 49x25x7 milimeter.
Stok Produk Mustika Jaya Purusa 1 buah.
Asal Usul Mustika Jaya Purusa dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Jaya Purusa : Mustika ini memiliki pamor yang sangat unik dan jarang sekali ada, mustika ini juga termasuk mustika yang indah dan elegan.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Pasucen-RagaMustika Pasucen Raga adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Pasucen Raga Insya Allah untuk Membersihkan aura negatif yang menyelimuti diri, menetralisir aura negatif, membuang energi negatif, memancarkan aura positif dari dalam diri, terbukanya aura seorang perempuan akan menjadikannya tampak lebih cantik dan mempesona, bagi laki-laki bermanfaat untuk mengubah penampilan menjadi tampak lebih tampan menawan, memunculkan kesan kharismatik serta berwibawa, mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari semua orang, memikat simpati dan perhatian ketika berbicara di depan publik.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Banyu Setetes.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 36x23x6 milimeter.
Stok Produk Mustika Pasucen Raga 1 buah.
Asal Usul Mustika Pasucen Raga dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Pasucen Raga : Mustika ini memiliki pamor bagaikan air yang sedang menetes, perhatikan seksama pada tengah batu mustika ini bentuk pamornya menyerupai air yang menetes.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Panundung-LelaraMustika Panundung Lelara adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Panundung Lelara Insya Allah untuk Membuang segala kesialan hidup, membuat hidup lebih beruntung dan terhindar dari kesialan yang selalu menghantui, diberikan kesucsesan dalam hidup, dibangkitkan dari keterpurukan, membuang segala macam sengkolo yang menyelimuti diri, selalu diberikan keberkahan dengan apa yang dijalani.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Serbuk Emas Unik.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 28x19x7 milimeter.
Stok Produk Mustika Panundung Lelara 1 buah.
Asal Usul Mustika Panundung Lelara dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Panundung Lelara : Mustika ini memiliki pamor yang sangat indah dan langka, mustika ini berpamorkan serbuk emas yang sangat unik dan jarang sekali ditemukan.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Teguh-Ing-BrajaMustika Teguh Ing Braja adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Teguh Ing Braja Insya Allah untuk selalu teguh dalam pendirian, membentuk kepribadian diri yang lebih baik dalam tutur bahasa, bersikap dan mengambil keputusan terhindar dari kesalahan dan dicintai orang banyak dalam tutur kata, bersikap dan dalam keputusan, serta apapun keputusan yang diambil tak akan pernah tergoyahkan.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Suket Teki.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 20x16x4 milimeter.
Stok Produk Mustika Teguh Ing Braja 1 buah.
Asal Usul Mustika Teguh Ing Braja dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Teguh Ing Braja : Mustika ini memiliki pamor bagaikan suket teki yang sangat unik sekali dan jarang ditemukan mustika yang seperti ini.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Teratai-PandawaMustika Teratai Pandawa adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Teratai Pandawa Insya Allah untuk banyak manfaat diantaranya bagi orang yang ingin mencapai kesuksesan karir, kesuksesan jabatan, kesuksesan publik figur, kesuksesan menjadi arti, kesuksesan berdagang, kesuksesan berbisnis, kesuksesan memikat / pengasihan siapapun, kesuksesan dalam segala bidang, memudahkan mendapat petunjuk secara gaib untuk jalan keluar masalah dan kesuksesan hidup, mengambalikan serangan gaib, mudah bersahabat dengan jin baik, dan masih banyak ribuan manfaat positif yang tidak bisa ditulis.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Lima Bunga Teratai.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 24x19x6 milimeter.
Stok Produk Mustika Teratai Pandawa 1 buah.
Asal Usul Mustika Teratai Pandawa dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Teratai Pandawa : Mustika ini memiliki pamor lima bungateratai yang sangat jelas dan jarang sekali mustika yang sama seperti ini didapatkan, mustika ini merupakan mustika yang antik dan langka.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Pamudaring-PrakaraMustika Pamudaring Prakara adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Pamudaring Prakara Insya Allah untuk memudahkan pemilik lepas dari perkara yang menimpanya, meloloskan diri dari berbagai perkara tuntutan musuh, terhindar dari kasus hukum, terhindar dari bahaya yang mengancam, diberikan keselamatan saat melakukan perjalanan jauh.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Totol Hitam.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 28x21x5 milimeter.
Stok Produk Mustika Pamudaring Prakara 1 buah.
Asal Usul Mustika Pamudaring Prakara dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Pamudaring Prakara : Mustika ini sangat indah dan elegan, mustika ini memiliki pamor yang sangat unik dan langka yakni pamor totol hitam yang sangat jelas dan pamor tersebut sudah ada sejak mustika ini didapatkan.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Bawuk-SuciMustika Bawuk Suci adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Bawuk Suci Insya Allah untuk menaklukan banyak hati, menundukan perasaan, membangkitkan ajian pengasihan dan pelet alami, banyak orang terkesima dan mudah diperdaya, batu combong merupakan pusaka bertuah khusus penunduk dan pengasihan tingkat tinggi.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Bawuk Unik.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 36x22x7 milimeter.
Stok Produk Mustika Bawuk Suci 1 buah.
Asal Usul Mustika Bawuk Suci dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Bawuk Suci : Mustika ini memiliki pamor yang sangat indah bagaikan bawuk pada tengah batu mustika ini, mustika ini sangat indah dan termasuk mustika yang unik dan langka.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Pangabaran-Gelap-SayutaMustika Pangabaran Gelap Sayuta adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Pangabaran Gelap Sayuta Insya Allah untuk Memudahkan mendapatkan petunjuk jalan menuju kesucsesan hidup, membangkitkan indra ke 6, memudahkan mendapatkan wahyu dan ilham sehingga pemilik dapat mencapai kesuksesan hidup yang maksimal, diberikan petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Karang Lumut Hijau.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 27x20x7 milimeter.
Stok Produk Mustika Pangabaran Gelap Sayuta 1 buah.
Asal Usul Mustika Pangabaran Gelap Sayuta dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Pangabaran Gelap Sayuta : Mustika ini memiliki pamor bagaikan batu karang lumut yang sangat indah dan sangat jarang mustika yang memiliki pamor yang sama dengan mustika ini.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Mata-Khodam-ApiMustika Mata Khodam Api adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Mata Khodam Api Insya Allah untuk membangkitkan kekuatan batin secara laduni sehingga pemilik mudah dalam menerawang sesuatu, memudahkan mendapat firasat sebelum terjadi kejadian buruk, membangkitkan mata indera keenam, membuka keberuntungan dan insting mempredeksi saham, nomor togel dan judi lainnya.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Mata Satu Api.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 13x13x5 milimeter.
Stok Produk Mustika Mata Khodam Api 1 buah.
Asal Usul Mustika Mata Khodam Api dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Mata Khodam Api : Perhatikan mata satu yang ada pada tengah batu mustika ini bagaikan bercahaya seperti api, mustika ini merupakan mustika yang unik dan langka.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Angka-Lima-SuciMustika Angka Lima Suci adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Angka Lima Suci Insya Allah untuk Perlindungan Ghaib selalu mendampingi kemanapun sang pemilik mustika pergi, melumpuhkan lawan, mengembalikan serangan santet/sihir/tenung/dll, keselamatan dari berbagai ancaman dan teror, perlindungan dari macam macam bahaya, penangkal kesialan yang ampuh, tolak bala atau menolak segala macam gangguan ilmu hitam yang dikirimkan dari lawan bisnis / pesaing bisnis, Keselamatan ketika melakukan perjalanan jauh, keselamatan dari begal / perampok, memberikan keberuntungan dalam hidup, memberikan proteksi diri secara gaib sehingga saat terkena serangan tidak akan terluka fatal.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Angka Lima Paling Unik.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 17x14x4 milimeter.
Stok Produk Mustika Angka Lima Suci 1 buah.
Asal Usul Mustika Angka Lima Suci dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Angka Lima Suci : Mustika ini memiliki pamor angka lima yang sangat unik dan jarang sekali ditemukan angka lima seperti ini, pamor angka lima terlihat jelas dan ditambah mustika ini seperti kristal semakin menambah indah dan sangat elegan.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Pambuka-Rasane-WanitaMustika Pambuka Rasane Wanita adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Pambuka Rasane Wanita Insya Allah untuk Menumbuhkan rasa cinta pada hati wanita yang dituju, menumbuhkan rasa rindu yang menggebu pada wanita yang dituju, cinta selalu diterima dan terhindar dari cinta ditolak, melancarkan kisah asmara anda, mensukseskan bujuk rayuan maut.Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Bingkai Indah.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 37x23x6 milimeter.
Stok Produk Mustika Pambuka Rasane Wanita 1 buah.
Asal Usul Mustika Pambuka Rasane Wanita dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Pambuka Rasane Wanita : Mustika ini memiliki pamor yang sngat indah bagaikan sebuah bingkai yang terlihat jelas dan pamor tersebut sudah ada sejak mustika ini didapatkan.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

Batu-Mustika-Mata-TerataiMustika Mata Teratai adalah nama Produk ini. Khasiat Manfaat Bertuah Mustika Mata Teratai Insya Allah untuk banyak manfaat diantaranya bagi orang yang ingin mencapai kesuksesan karir, kesuksesan jabatan, kesuksesan publik figur, kesuksesan menjadi arti, kesuksesan berdagang, kesuksesan berbisnis, kesuksesan memikat / pengasihan siapapun, kesuksesan dalam segala bidang, memudahkan mendapat petunjuk secara gaib untuk jalan keluar masalah dan kesuksesan hidup, mengambalikan serangan gaib, mudah bersahabat dengan jin baik, dan masih banyak ribuan manfaat positif yang tidak bisa ditulis.
Produk Jenis ini bernama Batu Akik Pamor Mata Teratai.
Produk jenis ini ditemukan Tahun 1548.
Tingkat Kekerasan 6.5-7 Mohs.
Ukuran : 14x14x4 milimeter.
Stok Produk Mustika Mata Teratai 1 buah.
Asal Usul Mustika Mata Teratai dari Penarikan Gunung Keramat.

Keterangan Mustika Mata Teratai : Mustika ini memiliki pamor bagaikan mata bunga teratai yang sangat unik dan langka sekali, mustika ini jarang ada dan jarang sekali dimiliki oleh orang, mustika ini termasuk mustika yang indah.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-primbon-untuk-wanitaBuku Primbon untuk Wanita / PRIMBON LENGKAP UNTUK WANITA

Kata Pengantar
Sengaja kami sajikan buku Primbon “SANDI SASMITA” yang memuat berbagai masalah tentang wanita,yaitu yang menyangkut masalah kepribadian,sifat-sifat,tingkah laku serta rahasia dan tanda-tanda tentang wanita,begitu pula berbagai masalah yang selalu melatar belakangi kehidupannya sehari-hari.Buku ini sesungguhnya kami khususkan untuk kamu wanita saja.Namun demikian apabila bagi kaum pria yang berminat untuk memahaminya juga sangat bermanfaat sekali,sebab akan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum wanita.Adalah sangat mungkin masalah-masalah yang dihadapi kaum wanita akan terbawa dalam kehidupan berumah tangga yang telah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan isterinya.Oleh karena itu buku ini sangat baik sekali untuk menjadi pedoman bagi kaum wanita khusunya dan untuk kaum pria pada umumnya.Isi buku ini hendaklah dianggap sebagai usaha manusia untuk berikhtiar,yang berusaha untuk mencari sesuatu keterangan dan mencari sesuatu yang diinginkan.Adalah hak manusia untuk berusaha dan berikhtiar namun Tuhan jugalah yang akan menentukan.

DAFTAR ISI PRIMBON LENGKAP UNTUK WANITA
Perwatakan seseorang menurut hari pasaran
9 Firasat wanita menurut bentuk dan potongan tubuhnya
Tanda-tanda wanita yang dapat nyimpan rahasia
Perhitungan perjodohan
Firasat haid (menstruasi)
Syarat-syarat bagi wanita yang hendak bepergian
Firasat baik buruknya bepergian menurut tanggal
Arah (kiblat) yang baik untuk mencari rezeki menurut hari dan pasaran
Firasatnya telinga berdenging menurut jam
Firasat keduten
Firasat bersin atau wahing
Firasat ular masuk rumah
Firasat memotong kuku
Firasat tahi lalat pada wanita
Firasat bersenggama (bersetubuh)
Teori untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan
Syarat-syarat untuk mendaptkan bayi laki-laki
Syarat-syarat untuk mendapatkan bayi perempuan
Beberapa obat-obatan jamu Jawa tradisionil
Jamu untuk gadis yang haidnya kurang lancar
Jamu untuk wanita yang haidnya tak bisa teratur
Jamu untuk wanita yang haidnya berbau amis
Jamu untuk wanita yang haidnya keluar darah merah
Jamu untuk wanita yang haidnya keluar darah putih
Jamu untuk wanita sakit keputihan
Jamu untuk wanita yang sakit mules dan perut kembung

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-primbon-atassadhur-adammaknaBUKU PRIMBON ATASSADHUR ADAMMAKNA
Pratelan isining buku punika
Gambaripun Kngjeng pangeran harya tjakraningrat
Purwaka
Wirid maklumat jati: wedharing ilmu kabatosan
Mengku wolung wiridan : Wirayat jati,Laksita jati,Panunggal jati,Karana jati,Purba jati,Saloka jati,Sasmita jati,Wasana jati
Aji pameleng : pangulah lampah yoga,ugi kasebut samadi
Aji panunggal : pambrastaning sad indriya ingkang ugi kasebut pancadriya,murih manggih ketentrem
Wirid maladihening : pipiridan wasiyat kangjeng panembahan senopati ngalaga mataram
Katrangan : cara caranipun anglampahi miwah donga-donga ingkang perlu
Primbon kidung : mengku 12 kidung sarta rajah mantra
Kidung suksmawedha
Kidung darmawedha
Kidung mantrawedha
Kidung japawedha
Kidung jiwawedha
Kidung reksawedha
Kidung yogawedha
Kidung warawedha
Kidung setyawedha
Kidung ajiwedha
Kidung Saktiwedha
Kidung bagyawedha
Rajah mantra
Kidung punika kawarti anggitanipun Kangjeng Sunan Kalijaga Waliollah,pangritanipun duk rikala tapabrata wonten satepining lepen.Ing pawingkingipun tembung kalijaga wau lajeng kagem dados asmanipun.Ing kinanipun kidungan punika dipun pepetri tuwin pinundhi-pundhi sanget,dening ngakathah,margi kacarios pancen ageng sanget,sawabipun.Dene rajahmantra pethikan saking kitab samsu makrup/kitab mujarabat.
Donga-donga puji Sunan Kalijaga
Anggayuh daya
Aji padmawara
Penget palintangan
Catur yoga

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-ajimantra-rajah-yogaPRIMBON AJIMANTRAWARA, YOGA BRATA, RAJAH YOGA MANTRA.
Bubuka.
Nuwun, kitab primbon ajimantrawara, yogabrata, rajahyogamantra, punika primbon titilaranipun luluhur kita ing jaman kina, ngewrat ngilmu ingkang migunani tumraping ngagesang ing sadinten-dinten. Kabetahaning ngagesang ing sajagad, ageng-alit,jaler-estri, enem-sepuh, punika sami, sami ambetahaken kacekapaning sandhang tedha, sarta boten remen bilih kacahak wewenangipun tuwin kaganggu kamardikanipun. Kabetahaning manungsa sanyatanipun sampun sumadia, cumawis waradin wonten salumahing bumintara atirah-tirah, ananging meksa kathah ingkang boten komanan panduman. Amargi manungsa kathah ingkang sami katarungku ing babadaning kamurkanipun, mahanani watak jirih, kuwatos,melang-melang, tuwin boten tetep manahipun. Temah sami rerebatan, sarana ngulah lebdaning pamicara, srekal-srekalan, ingkang lena tiwas dumugi antakanipun. Bilih ketanggor sami lebdanipun ukeling pamicara lajeng perang. Dados perang punika saking pakartinipun tiyang jirih margi wuta dumateng pangeranipun. Bab punika boten kenging kasanggi miring, margi kathah ngagesang ingkang sami rerebatan, margi sami melik anggendhong lali, kapilut kelu dhateng grombyanging uwang, kacopaking iwak,mining-mininging pipi kuning. Yen ngantos kadaluwarsa, badhe murungaken idham-idhaman ingkang sampun cinemcem lami ing satelenging sanubari. Kosok wangsulipun murih kasembadan, margining kang premari kedah sami sayuk rukun, saeka kapti saha anggregut sabarang damel, punapa dene ngudi undhaking kasagedan, gagaranipun boten wonten malih kajawi yen rinangkepan ulah napak tilas ilmunipun luluhur kita ing kina makina ingkang sampun kayekten ageng paedahipun. Punika nami jangkep, lahir batin sesarengan tumindakipun sabarang damel adhedhasar papadhanging budi pekerti, sarana kajujuran, kasucian saha kaadilan, babasanipun : boten mban cindhe mban siladan, cuplak andheng-undheng yen tan prenah panggenanipun sayekti cinuthat. Nyumanggaken. Kajawi punika perlu kawuningan bilih baboning kitab primbon punika kagunganipun swargi Eyang Raden Ngabehi Kartohasmoro, sawatawis bab pepethikan saking kitab Mujarabat. Inggih Raden Ngabehi Kartohasmoro punika ingkang nganggit buku-buku kadosta : Wawasan Candrasangkala,Ngayogyakarta Pagelaran, Ngayogyakarta Pamudharan, Raja Medha,lsp. Primbon punika kawedalaken sapisanan ing tahun 1955, ing cethakan kaping tiga punika, gandheng kaliyan wontenipun ejaan enggal, pramila primbon punika ugi kalarasaken kaliyan ejaan kasebat. Tuwin wontening rajah-rajah, sampun katiti (kakoreksi) ingkang premati adhedhasar babonipun tuwin Kitab Mujarabat, kajawi punika murih gampilipun primbon punika angginakaken basa ngoko. Ing wasana kanti pangajab, mugi-mugi primbon punika sageda amigunani tuwin ambrekahana ing ngakathah.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-primbon-betaljemur-adammaknaBUKU PRIMBON BETALJEMUR ADAMMAKNA
Memuat karya sastra peninggalan para pujangga pethikan dari Kitab Adammakna buah karya Kangjeng Pangeran Harya Cakraningrat.Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Kata Pengantar
Memenuhi banyaknya permintaan dari para peminat buku-buku kajawen kitab primbon betaljemur adammakna kami terbitkan juga dalam bahasa Indonesia, dengan maksud agar lebih memudahkan bagi para pecinta ilmu jawa dalam mempelajarinya, sebab kini sudah banyak diantara kita kurang memahami bahasa jawa, tidak menyimpang dari maksud diatas penerbitan dalam edisi bahasa Indonesia ini justru untuk dapat membuka pikiran kita untuk memahami ilmu-ilmu jawa sekaligus memetri kagunan Jawa, sebab dengan penerbitan ini dapat diharapkan akan mempunyai jangkauan yang lebih luas sehingga akan dapat diketahui oleh umum, tidak hanya dapat dipelajari oleh saudara kita yang berasal dari jawa, tetapi terlebih-lebih juga saudara kita yang dari luar jawa. Dengan terbitnya buku Betaljemur Bahasa Indonesia ini akan diikuti juga penerbitan buku Ajimantrawarna jilid II sampai dengan XI yang diterbitkan dalam dua bahasa yakni bahasa Jawa disertai dengan keterangan dalam bahasa Indonesia sepoerlunya.Selain itu juga akan diterbitkan dalam cetakan sederhana buku-buku kebudayaan Jawa, antara lain : Adenging Nagari Dalem Ngayugyakarta Hadiningrat (berdirinya Negara Ngayugyakarta Hadiningrat) terjemahan dalam bahasa Indonesia Buku Serat Kuntharatama Karya GPH Buminata dengan sedikit tambahan dari beberapa referansi lain. Juga akan terbit dalam cetakan sederhana dalam Bahasa Indonesia Buku Keraton Dalem Ngayugyakarta Hadiningrat, menceritakan asal muasal seluk beluk, tata ruang, tata rakit, latar belakang, ornamen, pusaka, seni budaya, seni tari, seni pahat, seni ukir, lambang-lambang, bangunan di Kraton Yogyakarta (dalam bahasa Indonesia, disertai gambar-gambar seperlunya) buku ini sangat tebal diperkirakan 400 halaman. Juga akan diterbitkan Buku Kitab Primbon Goradhatun Adammakna, berisi tentang makna dan khasiyat huruf Jawa, (Raden Ayu Hadipati Danurejo VI). Juga diterbitkan dalam edisi sederhana : Buku Falsafah Beksan Lawung Trunajaya, atau lebih dikenal sebagai Ilmu Asmaragama Winendhar. Juga Buku Srimpi Renggawati, ajaran Keblat Papat Lima Pancer.Falsafah Burung Garuda Yaksa ajaran tentang Sahadhat. Nambah Sambuka Wiwara Jati buku tentang Konsep Dasar penghayatan tari, Buku Kitab Primbon Tari Mataram memuat ngilmu-ngilmu tari doa-doa, mantra-mantra yang berhubungan dengan dunia panggung. Diterbitkan juga Kalender Abadi Almanak Catur Yoga, suatu cara cepat menentukan hari dan pasaran dari tanggalo masehi yang lebih diketahui, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit akan didapat hasilnya. Juga kapan 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Demikian buku ini diterjemahkan secara bebas, dan kami merasa masih sangat jauh dari sempurna, serta untuk kata-kata yang tidak ada terjemahannya tetapi diterakan/dicantumkan sesuatu aslinya.

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

kitab-kesaktian-qoraisyn-adammaknaBuku Kesaktian Qoraisyn Adammakna
KITAB PRIMBON QORAISYN ADAMMAKNA (SERAT JANGKA JAYABAYA)
(Bahasa Jawa)
Kalempakan saking rupi-rupi Serat Jangka Jayabaya.Babon asli saking BPH Suryanagara, KPH Tjakraningrat, Tumenggung Mangunagaro, K.H Kassan Bessari, R.Soemodidjojo, R.Ng.Ronggowarsito, R.Broto Kesawa,lsp.Geni murup nggubel jalma sukma ngreksa kembang sejati.
Trombo maninten
Kaimpun dening tiyang merdika
Ing projo dalem ngayogyakarta hadiningrat
Ir.Wibatsu harianto soembogo

28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016, Berita Tentang 28 Pusaka Mustika dan Ilmu Kesaktian 3 Juni 2016.

pusaka-keris-singo-kikik-maha-saktiKeris Singo Kikik Maha Sakti. Keris ini merupakan Keris Asli Kuno Hasil Penarikan, Keris tersebut asli bernama / dapur Singo Kikik dan dijamin bukan nama karangan tetapi asli bernama Keris Singo Kikik, anda bisa melihatnya pada Buku Keris Atau Kitab Keris Pusaka. Khasiat Keris Singo Kikik ini sangat dahsyat karena merupakan Keris Koleksi Pusaka Dunia yang sudah pernah mengikuti perlombaan dan pameran keris berkelas dunia, adapun khasiat keris singo kikik yang paling utama diantaranya :
Untuk memudahkan meraih jabatan.
Menanjakan karir dan prestasi.
Kewibawaan tiada tanding.
Membuka aura pesona, pemikat siapa saja.
Menaklukan hati sekeras apapun.
Menundukan dan mempengaruhi sukma orang lain.
Pengasihan tiada tanding.
Mengembalikan pasangan yang ke lain hati.
Membuat pasangan semakin cinta dan setia.
Membuat pasangan siap dimadu.
Memudahkan memikat banyak pasangan bagi yang ingin punya pasangan banyak.
Meningkatkan kekayaan, rejeki mengalir deras.
Raja pengusaha, menjadikan segala usaha sukses, jauh dari kebangkrutan.
Mengembalikan usaha yang bangkrut.
Menstabilkan segala macam usaha.
Tolak sihir dan tolak santet.
Mengembalikan serangan gaib pada penyerang.
Kepekaan indera keenam, menjadikan pemilik sakti mandraguna.
Membangkitkan ilmu hipnotis.
Membangkitkan ilmu gendam.
Membangkitkan ilmu pelet pribadi.
Menjadikan raja jin, ditakuti bangsa jin.
Membuang kesialan sebagai pengganti ruwatan diri.
Membuka keberuntungan hidup.
Memberikan proteksi diri dari gangguan gaib.
Memudahkan mengundang bala bantuan khodam kerajaan masa lampau.
Menguatkan energi semua pusaka koleksi.
Dan masih banyak lagi khasiat manfaat lainnya.
Nama Dapur / Bentuk Keris ini : Singo Kikik.
Nama Pamor / Lambang / Filosofi : Kulit Semongko, Pamor Full tidak putus.
Bentuk Pamor Keris Kulit Semongko disebut juga Ngulit Semongko, disebut Kulit Semongko karena memang bentuknya seperti kulit buah semangka, sungguh empu jaman kerajaan kuno dalam setiap membuat nama pamor memang mengandung makna, arti, filosofi dan tujuan kebaikan.
Tangguh / Estimasi : Kerajaan Mataram.
Tahun Pembuatan : Abad 14-16.
Nama Empu : Empu Arya Japan, Empu Ki Guling, Empu Ki Nom, Empu Ki Legi, Empu Ki Umayi, Empu Ki Gede, Empu Ki Mayang, Empu Ki Tundung, Empu Ki Tepas, Empu Ki Mayang, Empu Ki Kalianjir.
Model Bilah Pusaka :
Panjang Bilah-Gonjo Keris : 35 CM
Panjang Seluruh Keris : 42 CM
Asal Usul Pusaka : Koleksi Pusaka Dunia.
Warangka Model Gayaman Surakarta, Kayu Timoho Bertuah.
Garansi Kami : Pusaka Dijamin Kuno / Sepuh.
Foto Keris Asli Tanpa Editan, Dijamin & Garansi Keris Sama Dengan di Foto.
Stok produk/barang ini : Hanya 1 Buah Saja.
Keunggulan Keris Singa Kikik :
Walaupun keris kuno tetapi masih utuh terawat dan jika orang tidak paham pasti mengira keris baru, tapi kami berikan garansi bahwa keris singa kikik ini 100% asli kuno.
Keris singa kikik ini merupakan keris berkelas dunia dan mempunyai nilai harga puluhan bahkan ratusan juta, kami berikan anda kesempatan mempunyai keris berharga ratusan juta dengan harga mahar sebagai saudara.
Keris singa kikik ini dijual bukan karena mencari keuntungan tetapi sesepuh setiap tahun memaharkan pusaka mahal dijual murah dengan tujuan menjalin saudara.
Keris singa kikik ini silahkan diterawang tentu anda akan bisa merasakan betapa kuat energinya setara dengan seribu pusaka.
Pamor daripada keris singa kikik ini sungguh luar biasa karena maih utuh dan tidak putus sama sekali.
Foto yang kami tampilkan ada dua jenis foto, foto keris singa kikik yang pertama kami berikan minyak keris dan yang kedua tanpa minyak, silahkan perhatikan semua foto keris singa kikik ini, tujuannya agar anda bisa tahu saat di oles minyak dan tanpa minyak tetaplah bagus dipandang.

Hubungi Kami di :
BlackBerry: 2B1 88008
Phone :+6285 2939 88885
Sms : +6285 2939 88885
WhatsApp : +6285 2939 88885
Line : pusakadunia
WeChat : pusakadunia
Instagram : pusakadunia